Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดามิสวรรณา จิรพลานุรักษ์
 
     คณะภราดา  ครู  เจ้าหน้าที่และพนักงาน  ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา มิสวรรณา จิรพลานุรักษ์   ตำแหน่งครูผู้สอนกีฬา ระดับประถม English Program และงานศูนย์กีฬา นันทนาการ  สังกัดฝ่าย กิจกรรม โดยตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในระหว่างวันที่  6-8  สิงหาคม 2561  เวลา 19. 00 น.   ณ  ศาลา  2  วัดอุดมรังสี  ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  จังหวัด กรุงเทพมหานคร  และจะมีพิธีฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดีที่  9  สิงหาคม  2561  เวลา 16. 00 น.
 
         ทั้งนี้ โรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันพุธที่  8 สิงหาคม 2561 เวลา 19. 00 น.  ณ วัดอุดมรังสี  ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
หมายเหตุ :  บุคลากรที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปกับรถโรงเรียน  ลงชื่อที่บริเวณหน้าเครื่องสแกนนิ้ว  รถออกเวลา 18. 20 น. บริเวณประตู 2 (หน้าแม่พระ)
 
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10645 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  วรรณา    จิรพลานุรักษ์
มิส  จารุรัศม์    ฉ่ำจิตร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 291 ครั้ง จาก งานบุคคล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน