Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ผลการแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ ร.ร. เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 17
 

การแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ ร.ร. เตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 17 ชิงถ้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถในรัชกาลที่ ๙ 

ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

้่ระหว่าง วันที่ 4 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

สโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1

ได้รับเหรียญรางวัล  28  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน  11  เหรียญทองแดง

 

โล่ห์รางวัลชนะเลิศ

1. ด.ช.ธงชัย  เดชตระการผล         รุ่น 9 ปีชาย  และทำลายสถิติ 1  รายการ

2. ด.ช.กิตติศักดิ์ วรรณวิสูตร           รุ่น 11  ปีชาย

3. ด.ญ.พัชญ์สิตา ฐานอริยบุญศิริ    รุ่น 10 ปีหญิง

4. ด.ญ.พฤตยา พฤฒิตน               รุ่น 12 ปีหญิง

โล่ห์รางวัลรองชนะเลิศ

1. ด.ช.วรา จตุรสถาพร                  รุ่น 11  ปีชาย

2. ด.ช.เนธ ธีรนิติ                         รุ่น 13  ปีชาย

อันดับ ชื่อ - สกุล เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
1 ด.ช.ธงชัย   เดชตระการผล  3 2   5
2 ด.ช.กิตติศักดิ์  วรรณวิสูตร 6 3   9
3 ด.ช.วรา  จตุรสถาพร 2 1 2 5
4 ด.ญ.พัชญ์สิตา  ฐานอริยบุญศิริ 3   2 5
5 ด.ญ.พฤตยา   พฤฒิตน 2 3 1 6
6 ด.ญ.ชญาภา   ป้านสุวรรณ์ 5     5
7 ด.ญ.ณิชตา  ธนัตพรกุล 1     1
8 ด.ญ.อรวรา  พิริยไพรวงศ์     1 1
9 ด.ญ.กัญณภัส  ศิริเรืองชานนท์   1   1
10 ด.ญ.ศรินทร์นิตย์  ลาภสมบัติศิริ     2 2
11 ด.ญ.เพชรสมบุญ  เหล่าบุญเจริญ     1 1
12 ด.ช.ชิติสรรค์  ภูวัฒนานุสรณ์     1 1
13 ด.ช.เนธ  ธีรนิติ 1 5 1 7
14 ผลัดผสม 4x50 รุ่น 10 ปีหญิง 1     1
15 ผลัดฟรี 4x50 รุ่น 10 ปีหญิง   1   1
16 ผลัดผสม 4x50 รุ่น 12 ปีหญิง 1     1
17 ผลัดฟรี 4x50 รุ่น 12 ปีหญิง   1   1
18 ผลัดผสม 4x50 รุ่น 10 ปีชาย   1   1
19 ผลัดฟรี 4x50 รุ่น 8 ปีชาย 1     1
20 ผลัดผสม 4x50 รุ่น 12 ปีชาย 1     1
21 ผลัดฟรี 4x50 รุ่น 8 ปีชาย 1     1
  รวม 28 18 11 57

 ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2
ไฟล์แนบ 3
ไฟล์แนบ 4


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10229
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20130 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10360 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20197 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส
มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 290 ครั้ง จาก งานสระว่ายน้ำ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน