Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งหยุดชดเชยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
 

แจ้งหยุดชดเชยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙                                           

ในวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 และเปิดเรียนตามปกติในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้  งดการเรียนการสอนโครงการ Extreme Sat ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561ไฟล์แนบ 1มิส  ปุณยนุช    ใจมั่น ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 140 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน