Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    กำหนดการ วจนพิธีกรรมสมโภชน์พระนางมารีย์ได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ
 

กำหนดการ วจนพิธีกรรมสมโภชน์พระนางมารีย์ได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ วันพุธที่ 15  สิหาคม 2561 เวลา 07.50-09.00 น. ณห้องประชุมหลุยส์มารีฯไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2มิส  นิภาพรรณ    ระดมกิจ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 168 ครั้ง จาก งานอภิบาลโรงเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน