Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
 

งานวัดผลฝ่ายวิชาการ ได้กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สอบวันจันทร์ที่ 24, วันพุธที่ 26 และ วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 หยุดวันอังคารที่ 25 และ วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เรียนตามปกติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบวันจันทร์ที่ 24, วันพุธที่ 26 และ วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 25561 หยุดวันศุกร์ที่ 21,วันอังคารที่ 25  และ วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 สอบวันศุกร์ที่ 21, วันอังคารที่ 25 และ วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 หยุดวันจันทร์ที่ 24 และ วันพุธที่ 26 และ วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561

หมายเหตุ   ดูตารางสอบได้จากเอกสารไฟล์แนบไฟล์แนบ 1มิส  ศมานันท์    รัฐธนะรัชต์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 3530 ครั้ง จาก งานวัดผลและวิจัย

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน