Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมพนักงานขับรถประจำเดือน กันยายน 2561
 

ทางหน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน  จัดประชุมพนักงานขับรถรับ -  ส่งนักเรียน  เพื่อแจ้งข่าวสารและปัญหาต่าง ๆ  จะมีการประชุมในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ  ห้องเรียนไฟฟ้า  อาคารมาร์ติน  เวลา 14.30 น.

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10354 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20140 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 100 ครั้ง จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน