Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดามาสเตอร์นพดล โสรินทร์
 

                คณะภราดา  ครู  เจ้าหน้าที่ และพนักงาน  ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดามาสเตอร์นพดล โสรินทร์ โดยจะมีวจนพิธีกรรมภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ ระหว่างวันที่ 6- 9 กันยายน  2561  เวลา 19.30 น.    ณ  ศาลาปิติมหาการุณ  อาสนวิหารเทวดามิคาแอล   ตำบลท่าแร่  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  และจะมีพิธีมิสซาปลงศพในวันจันทร์ที่  10 กันยายน  2561  เวลา 10.00 น.  หลังพิธีมิสซาจะเคลื่อนศพไปฝัง  ณ  สุสานท่าแร่   ตำบลท่าแร่   อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร           

ทั้งนี้  โรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพสวดภาวนาอุทิศในวันเสาร์ที่  8 กันยายน  2561 เวลา 19.30 น.   

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10127 
กรรมการ   ฝ่ายอาคารสถานที่ 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  นพดล    โสรินทร์
มิส  จารุรัศม์    ฉ่ำจิตร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 271 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน