Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดามาสเตอร์ บุญสร้าง อิศรเสนา ณ อยุธยา
 

     คณะภราดา  ครู  เจ้าหน้าที่ และพนักงาน  ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดามาสเตอร์บุญสร้าง อิศรเสนา  ณ  อยุธยา  โดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ 12 -16 กันยายน  2561  เวลา 19.00 น.  ณ  วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  จังหวัด กรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้  โรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน  2561 เวลา 19.00 น.   

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10290 
กรรมการ   ฝ่ายอาคารสถานที่ 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  บุญสร้าง    อิศรเสนา ณ อยุธยา
มิส  จารุรัศม์    ฉ่ำจิตร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 292 ครั้ง จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน