Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561
 

ไฟล์แนบ 1


• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20079 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10547 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  ฮานาน    อีหมัน

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26827
นาย  ศุภณัฐ    มะโนน้อม
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 22656
นางสาว  อนัญญา    สุระเหน่มิส  ปุณยนุช    ใจมั่น ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 91 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน