Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งงดการใช้พื้นที่จอดรถด้านหน้าอาคารบ้านพักภราดา และสิ้นสุดที่แนวถนนด้านหลังอาคารหอประชุมหลุยส์ฯ
 

      ตามที่มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จะจัดการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับคณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน  ระหว่างวัน 1 – 3 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ในการนี้ฝ่ายอาคารสถานที่  จึงมีความจำเป็น  งดการใช้พื้นที่จอดรถตั้งแต่โซนพื้นที่ด้านหน้าอาคารบ้านพักภราดา และแนวถนนด้านหลังอาคารหอประชุมหลุยส์ฯ ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2561 โดยให้คณะครู บุคลากร ที่จอดรถในโซนพื้นที่ดังกล่าว  นำรถลงไปจอด  ที่ลานจอดรถใต้อาคารโกลเด้น จูบิลี่ 

 

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 


มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 170 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน