Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"
 

     ด้วยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ในโครงการ  "จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" และถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมท.ลดาวัลย์ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

     จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่มีอายุระหว่าง ๑๗ - ๒๕ ปี จะได้รับบัตรคอนเสิร์ตฟรีทันที เพื่อชมคอนเสิร์ตของศิลปินอะตอม ชนกันต์ Getsunova และ ๒๕ hours ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ GMM Live House Central World ชั้น ๘ 

    

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางกมลวรรณ อนันต์ปิยะสกุล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หมายเลขโทรศํพท์ ๐-๒๔๔๔-๐๑๖๓ ต่อ ๘๘๗๔
 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์
มาสเตอร์  มนตรี    ศรีอยู่ยงค์
มิส  นิติยา    แสนหนู
มิส  กรรณิกา    พูลทรัพย์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 101 ครั้ง จาก งานอนามัยโรงเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน