Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดภาคเรียนที่ 2/2561

ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561


มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 248 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน