Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มารดามิสสุภา ปานรักษา
 

คณะภราดา ครู เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มารดามิสสุภา ปานรักษา  ตำแหน่งครูสอนว่ายน้ำ  สังกัดฝ่ายกิจกรรม       โดยตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในระหว่างวันที่  27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561  เวลา 19.30 น.   ณ  วัดอ้อมน้อย  ต. อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร        และจะมีพิธีฌาปนกิจศพ ในวันที่ 2 ธันวาคม  2561  เวลา 16.30 น.

                   ทั้งนี้  โรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันศุกร์ที่  30 พฤศจิกายน  2561 เวลา 19.30 น.   ณ  วัดอ้อมน้อย  ต. อ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10407 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  สุภา    ปานรักษา
มิส  จารุรัศม์    ฉ่ำจิตร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 165 ครั้ง จาก งานบุคคล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน