Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ประชุมพนักงานขับรถประจำเดือน ธันวาคม 2561
 

หน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน  จัดประชุมพนักงานขับรถประจำเดือนธันวาคม 2561 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆร่วมกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัย จึงจัดประชุมขึ้น ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ  ห้องเรียนBell ตึกโบว์กี้

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10458
มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10354 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20140 
กรรมการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อรรถพร    เลิศมาลัยภรณ์
มิส  พิชชญามญช์    ชันแสง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 63 ครั้ง จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน