Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    กำหนดการพิธีเปิดกิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ 2018
 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมคริสต์มาสแฟร์  2018 

ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 07.50 น. ณ ใต้อาคารราฟาแอล

 ไฟล์แนบ 1 งานบริหารฝ่ายกิจกรรม     ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 496 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน