Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    VDO รางวัล Best Documentary Award
 

ขอเชิญชม VDO รางวัล Best Documentary Award โครงการ Panasonic KWN Global Contest 2018 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นมิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 49 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน