Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    VDO สัมภาษณ์น้องถังถังในรายการล่าท้าเด็ก ช่อง 3 FAMILY
 

ขอเชิญชมการสัมภาษณ์ ด.ช.พีรพัฒน์ ตระการวิจิตร ชั้น ป.6/7 (น้องถังถัง) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี นักกีฬาเทควันโด พุมเซ่ ในรายการล่าท้าเด็ก ช่อง 3 FAMILYมิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 100 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน