Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดามาสเตอร์ไพบูลย์ เสริมชานุ
 

              คณะภราดา ครู เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มารดามาสเตอร์ไพบูลย์  เสริมชานุ  ตำแหน่ง  ครูผู้สอนวิชาศิลปะ  สังกัดฝ่ายวิชาการ  โดยตั้งศพสวดพระอภิธรรม ในระหว่างวันที่ 10 - 14  มกราคม  2562  เวลา 20.00 น.   ณ วัดชัยรัตน์   ต. ท่าชุมพล   อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  และจะมีพิธีฌาปนกิจศพ ในวันอังคารที่ 15 มกราคม  2562  เวลา 15.30 น.

                   ทั้งนี้ โรงเรียนจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม  2562  เวลา 20.00 น.  ณ  วัดชัยรัตน์  ต.ท่าชุมพล   อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี
 
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10602 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ไพบูลย์    เสริมชานุ
มิส  จารุรัศม์    ฉ่ำจิตร ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 180 ครั้ง จาก งานบุคคล

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน