Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งวันหยุดสระว่ายน้ำ เดือนสิงหาคม 2562
 

แจ้งวันปิดให้บริการของสระว่ายน้ำ ในเดือนสิงหาคม 2562

สระว่ายน้ำปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอก

ในวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2562

เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง

และเป็นวันแม่แห่งชาติ

ซึ่งเป็นวันหยุดราชการและเป็นวันหยุดของโรงเรียน

รวมถึงงดการเรียนการสอนคอร์สนอกเวลาในวันดังกล่าว

และเปิดให้บริการ ตามปกติในวันที่ 13 - 29 สิงหาคม 2562

 

ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

เนื่องจากทางโรงเรียนมีกิจกรรมกรีฑาสี

จะเปิดให้บริการสำหรับสมาชิกที่มาว่ายเล่นเท่านั้น แต่จะไม่มีการเรียนการสอนคอร์สนอกเวลา 

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562

จะปิดทำการสระว่ายน้ำ งดให้บริการทั้งว่ายเล่น และงดการเรียนการสอนคอร์สนอกเวลา

และจะเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งใน วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10229 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  สันติ    ศรีเครือแก้ว
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20130 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10360 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  เพชรพรรณ์    เหมะสุรินทร์
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20197 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 20159 
กรรมการ   ฝ่ายกิจกรรม 
กรรมการ    
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มาสเตอร์  ชวินทร์    โรยอุตระ
มาสเตอร์  ธนกร    บุญจรัส ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 85 ครั้ง จาก งานสระว่ายน้ำ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน