Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    กำหนดการวจนพิธีกรรม เทิดเกียรติแม่พระผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

กำหนดจัดกิจกรรม วจนพิธีกรรม เทิดเกียรติแม่พระผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

บริเวณใต้อาคารราฟาแอลและหน้าแม่พระอัสสัมชัญ (ประตู 2)

จึงขอเชิญชวนนักเรียน คณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกคน

เข้าร่วมขบวนแห่เทิดเกียรติแม่พระ

 

 

 



ไฟล์แนบ 1











 งานบริหารฝ่ายกิจกรรม     ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 62 ครั้ง จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม





คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน