Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    VDO ผลงานเรื่อง "ลองตองดูสิเธอ" ของนักเรียนชมรม ACT Media ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา Creative & Innovation
 

ขอเชิญชม VDO ผลงานเรื่อง "ลองตองดูสิเธอ" ของนักเรียนชมรม ACT Media ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา Creative & Innovation ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการจัดการขยะอย่างชาญฉลาด ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม “กบจูเนียร์ THE GREEN Zero Waste เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ” มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 91 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน