Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    แจ้งวันเรียนวันสุดท้าย Bell Extra ภาคเรียนที่ 1/2562
 

ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell  จัดการเรียนการสอน Bell Extra ภาคเรียนที่ 1/2562 วันสุดท้าย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    เรียนวันสุดท้ายในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เรียนวันสุดท้ายในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562


มิส  กัญญารัตน์    สิริวัฒนพรกุล ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 35 ครั้ง จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน