Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
 

ไฟล์แนบ 1
• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23685
เด็กชาย  จิรพัฒน์    โกศิลป์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 30569
เด็กชาย  ปัณณวัฒน์    กัลยาพิเชฏฐ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26465
เด็กหญิง  ไอร์ศิดา    ไอรมณีรัตน์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 29258
นาย  ทริสตัน จอห์น    ฟ๊อกซ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 28751
เด็กหญิง  ภาพิชมนทน์    คงวุฒิปัญญา
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 26612
เด็กชาย  วรวิทย์ วินเซนท์    ศรแผลง
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 30152
เด็กหญิง  ณัฐฆวารินทร์    ณัฐรินทร์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 23628
เด็กชาย  ธนโชติ    เปี่ยมลาภธนบูรณ์
เลขประจำตัวนักเรียนคือ 30979
นางสาว  พิณชุกรณ์    สายสัมพันธ์มิส  ปุณยนุช    ใจมั่น ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 21 ครั้ง จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน