Assumption College Thonburi
[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล :
 
    กำหนดการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จะจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553  ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมีกำหนดการดังรายละเอียดแนบ

 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10030 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
  มิส  จินตนา    สารีบุตร (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
  มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ ผู้แจ้งข่าว
  มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
  จำนวนผู้อ่าน 126 ครั้ง จาก งานสารบรรณ

  0 คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้