Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:

    กำหนดการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จะจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553  ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมีกำหนดการดังรายละเอียดแนบ


ไฟล์แนบ• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10030 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
มิส  จินตนา    สารีบุตร (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
มิส  วัชรีย์    ศรีวิชัยรัตน์ ผู้แจ้งข่าว
มิส  สุนิสา    ทรวงสังเวียน ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 474 ครั้ง จาก งานสารบรรณ

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน