Assumption College Thonburi
[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล :
 
    ผลการแข่งขันในรายการ"เถ้าแก่น้อย เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 7 "

 

                           กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในรายการ"เถ้าแก่น้อย เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 7   " วันที่ 25-26 สิงหาคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา   ทั้งหมด    9   คน    ผลปรากฏว่า

การแข่งขันซูโดกุ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น

                   เด็กหญิงนภัสสร   ประสูตร์         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2       ได้รับรางวัลเป็นถ้วยรางวัลและ เงิน  1,000 บาท          โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งทั้งหมด  60  ทีม    

การแข่งขันเอแม็ทรุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4

                     เด็กชายอาทิตย์     แซ่หลิว    ม. 3/3    ได้อันดับที่  8   จากทั้งหมด 68  ทีม

ผู้ที่ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคือ

                   มิสจุฑามาส   รัตนอุดม   และมาสเตอร์ไตรวุฒิ    เอี่ยมสะอาด

ผู้ฝึกสอนคือ

  1. มิสอรชร   จันทรฉาย     2.  มิสวิลาวรรณ   ผลสุทธิ์

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
1. มิส  จุฑามาส    รัตนอุดม (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557)
2. มาสเตอร์  ไตรวุฒิ    เอี่ยมสอาด
3. มิส  อรชร    จันทรฉาย
4. มิส  วิลาวรรณ    ผลสุทธิ์

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
1. นางสาว  นภัสสร    ประสูตร์
2. นาย  อาทิตย์    แซ่หลิว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 24 กันยายน 2557
    - สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557
    - แจ้งเวลาทำงานในช่วงเดือน ตุลาคม 2557
    - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1
    - กำหนดการวจนพิธีกรรม-พิธีบูชาขอบพระคุณ แด่ ดวงวิญญาณ ภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

มิส  วิลาวรรณ    ผลสุทธิ์ ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 60 ครั้ง จาก กลุ่มคณิตศาสตร์
จัดการแข่งขันเกมกีฬาทางคณิตศาสตร์( 5-41 )




0 คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้