Assumption College Thonburi
[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล :
 
    เอกจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "ค่ายปล่อยจิต" ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ในวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2556

 

เอกจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "ค่ายปล่อยจิต" ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ในวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2556  ณ มศว องครักษ์

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 มีนาคม 2556

 
 • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 • • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10262 
กรรมการ   ฝ่ายวิชาการ 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
  มิส      มาลัยภรณ์ บุตรดี
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10459 
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
  มิส  กฤตพร    อ่อนพุทธา
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10504 
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
  มาสเตอร์  พงษ์กิจ    เจริญพร
  เลขประจำตัวบุคลากรคือ 10531 
กรรมการ   
กรรมการ   Array 
กรรมการ   Array
  มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
      - โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา 2557
      - ขอเชิญคุณครูที่เข้าร่วมโครงการ October Course 2014 ประชุมพร้อมกันในวันที่ 1 และ 9 ตุลาคม 2557
      - ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้ Google Calendar และ Google Drive
      - ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของสามี นางกำไร จรเข้น้อย
      - ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดามิสปานทิพย์ ดอนอ่วมไพร
  ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    

  มิส  เบญจวรรณ    ท้าวเขื่อน ผู้แจ้งข่าว
  จำนวนผู้อ่าน 56 ครั้ง จาก งานแนะแนว
  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการแนะแนว
  0 คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


  ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
  แบ่งปันหน้านี้