เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
(16/ตุลาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 2560)
(28/เมษายน/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนราฟาแอล และ ทุนยอห์น แมรี่ ประจำปีการศึกษา 2561
(02/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในอุปถัมภ์ (สอวน.) ปีการศึกษา 2560
(02/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559
(07/กันยายน/2560 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
รับสมัครแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 (ACT BLUE JEANS FAMILY RALLY 2018)
(21/สิงหาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
Music:ขอแสดงความยินดีกับดช.โอภาส เชื่อมวราศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2560
(17/กรกฎาคม/2560 ::
จาก งานศูนย์ดนตรี)