จำหน่ายใบสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
(26/ตุลาคม/2559 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ขอแสดงความยินดี ด.ช.กัญจน์พิสิษฐ์ สินไพศาลทรัพย์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
(13/ธันวาคม/2559 ::
จาก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี)      
ขอแสดงความยินดีกับวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 คะแนนรวมเหรียญทอง การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2559
(10/ธันวาคม/2559 ::
จาก งานศูนย์ดนตรี)      
ขอแสดงความยินดีกับ มิสกิตติญา วงศ์สัมพันธ์ และ มิสสิริกานต์ คมวิลาศ
(15/กันยายน/2559 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนุบรี ที่่ได้รับรางวัลครูดีเด่น และรางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา 2559
(14/กันยายน/2559 ::
จาก งานบุคคล)      
เปิดรับสมัครบุคลากรใหม่
(31/สิงหาคม/2559 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอแสดงความยินดี ด.ช.กัญจน์พิสิษฐ์ สินไพศาลทรัพย์ เป็นแชมป์โลก WRG2016
(29/สิงหาคม/2559 ::
จาก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี)