ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม
(27/มีนาคม/2560 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม
(27/มีนาคม/2560 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่สอบได้คะแนน O-NETวิชาคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม
(27/มีนาคม/2560 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
เปิดคัดนักกีฬาบาสเกตบอล ที่เกิดปี พ.ศ.2544 - 2547
(28/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป)      
STEM ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. บุริศร์ หงส์ประภัศร ม.2/8 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SAKURA SCIENCE PROJECT ที่ประเทศญี่ปุ่น
(26/มกราคม/2560 ::
จาก กลุ่มคณิตศาสตร์)      
ขอแสดงความยินดี ด.ช.กัญจน์พิสิษฐ์ สินไพศาลทรัพย์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
(13/ธันวาคม/2559 ::
จาก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี)      
ขอแสดงความยินดีกับวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 คะแนนรวมเหรียญทอง การประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2559
(10/ธันวาคม/2559 ::
จาก งานศูนย์ดนตรี)