ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 2560)
(28/เมษายน/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559
(07/กันยายน/2560 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
รับสมัครแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25 (ACT BLUE JEANS FAMILY RALLY 2018)
(21/สิงหาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
Music:ขอแสดงความยินดีกับดช.โอภาส เชื่อมวราศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2560
(17/กรกฎาคม/2560 ::
จาก งานศูนย์ดนตรี)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับใบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559
(07/มิถุนายน/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
(20/พฤษภาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
รับสมัครบุคลากร
(18/พฤษภาคม/2560 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)