ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 2560)
(28/เมษายน/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดความสามารถทางดนตรี ACT Music Festival 2018
(20/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานศูนย์ดนตรี)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560
(11/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม
(05/เมษายน/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2560 ที่สอบได้คะแนนO-NETวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
(02/เมษายน/2561 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2560 ที่สอบได้คะแนนO-NETวิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม
(02/เมษายน/2561 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2560 ที่สอบได้คะแนนO-NETวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
(02/เมษายน/2561 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอเชิญศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรีเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า ประจำปีการศึกษา 2560
(30/มกราคม/2561 ::
จาก งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)