จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
(17/กันยายน/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดความสามารถทางดนตรี ACT Music Festival 2019
(02/ตุลาคม/2562 ::
จาก งานศูนย์ดนตรี)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลประเภทบุคคล วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ASMO THAI 2019
(25/กันยายน/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 5 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2562
(24/กันยายน/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2561
(14/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561
(07/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)      
ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell ปีการศึกษา 2561 สอบข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัย Cambridge English:KET/PET ได้ระดับดีมาก
(04/เมษายน/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอแสดงความยินดี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 แผนการเรียนภาษาอังกฤษเบลล์ สอบข้อสอบ Cambridge YLE Exam ระดับ Flyers ได้ระดับ ดีมาก
(02/เมษายน/2562 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)