ปฏิทินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 2560)
(28/เมษายน/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ขอเชิญศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรีเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า ประจำปีการศึกษา 2560
(30/มกราคม/2561 ::
จาก งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ)      
ขอแสดงความยินดีกับงานธนาคารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลประเภท "ออมดี" เป็นอันดับที่ 2 ประจำปี 2560
(29/มกราคม/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประกาศรับสมัครงาน
(25/มกราคม/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Trinity Awards Thailand 2017 คะแนนสอบอันดับที่ 1 ของประเทศ
(20/มกราคม/2561 ::
จาก งานศูนย์ดนตรี)      
Music : ขอแสดงความยินดีกับด็กหญิงกันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(24/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานศูนย์ดนตรี)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรม ACT MEDIA ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการ Panasonic Kid Witness News 2017 ระดับมัธยมศึกษา
(20/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)