ประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชาสามเณรเยาวชนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 99 รูป
(23/มกราคม/2562 ::
จาก กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)      
ปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(22/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ
(20/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานแนะแนว)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS รอบ 1 ปี 2562
(23/มกราคม/2562 ::
จาก งานแนะแนว)      
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูในโอกาสได้รับการยกย่องเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561
(09/มกราคม/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทสถานศึกษาดีเด่น และนักเรียนดีเด่นที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561
(12/พฤศจิกายน/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนราฟาแอล และ ทุนยอห์น แมรี่ ประจำปีการศึกษา 2562
(01/พฤศจิกายน/2561 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดความสามารถทางดนตรี ACT Music Festival 2018
(20/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานศูนย์ดนตรี)