ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560
(11/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
ปฏิทินโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(20/เมษายน/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม
(05/เมษายน/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
(22/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
กำหนดการ พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(21/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
(21/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
กำหนดวันสอบและตารางสอบกลางภาคเรียนที่1/2561
(21/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 ปี 2561
(20/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานอนามัยโรงเรียน)