ให้เช่าสถานที่บริการถ่ายเอกสาร
(14/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ Bell (นอกตารางสอบ)
(06/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)      
กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
(06/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชาสามเณรเยาวชนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 99 รูป
(23/มกราคม/2562 ::
จาก กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)      
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดูแลตัวเอง จาก "ฝุ่นพิษ" PM 2.5
(18/มกราคม/2562 ::
จาก งานอนามัยโรงเรียน)      
ผลการแข่งขันว่ายน้ำ เยาวชนพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1/2562
(18/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานสระว่ายน้ำ)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
(18/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 17/2561 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
(16/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)