ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ October Course 2018
(30/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
(21/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา มาสเตอร์เอกราช แก้วเขียว
(18/กันยายน/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561
(18/กันยายน/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
กำหนดการ ACT Bowling 2018
(12/กันยายน/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดามาสเตอร์ บุญสร้าง อิศรเสนา ณ อยุธยา
(11/กันยายน/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
เปิดรับสมัครขึ้นรถรับ - ส่งนักเรียน ช่วงเรียน October Course 2018
(07/กันยายน/2561 ::
จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดามาสเตอร์นพดล โสรินทร์
(07/กันยายน/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)