จำหน่ายใบสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
(09/เมษายน/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม
(05/เมษายน/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
การรับหนังสือแบบเรียน และ จำหน่ายเครื่องแบบ ปีการศึกษา 2561
(17/มีนาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Summer Course 2018
(06/กุมภาพันธ์/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น1-2 ระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561
(19/เมษายน/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา นายสมชาย สุขประเสริฐ
(28/มีนาคม/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
เเจ้งกำหนดการประชุมครูที่เข้าร่วมโครงการ Summer Course 2018
(27/มีนาคม/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)