รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
(24/กันยายน/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ October Course 2018
(30/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมครูที่เข้าร่วมโครงการ October Course 2018
(11/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ขอเชิญชมการแข่งขันว่ายน้ำ "ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ" ณ สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์ 36 วันที่ 13-14 ต.ค.61
(09/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานสระว่ายน้ำ)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561
(09/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประกาศรายชื่่อทีมและผู้เล่นที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากการแข่งขัน ACT Bowling 2018
(04/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)      
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดความสามารถทางดนตรี ACT Music Festival 2018
(02/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานศูนย์ดนตรี)      
แจ้งกำหนดการประชุมครูที่เข้าร่วมโครงการ October Course 2018
(02/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)