ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2561
(14/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
กำหนดวันสอบและตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
(13/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2561
(07/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
(18/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
งานฉีดวัคซีนซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2562
(18/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานอนามัยโรงเรียน)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา นางสมฤทัย ปานเจริญ
(17/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานบุคคล)      
ผลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง กรมพลศึกษาประจำปี 2562
(17/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานสระว่ายน้ำ)      
ขอแสดงความชื่นชมในการทำความดี ของมาสเตอร์บุญเทิด เต็มรักษ์
(14/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)