กำหนดวันสอบและตารางสอบกลางภาคเรียนที่2/2562
(18/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.
(18/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ประกาศผลการสอบคัดเลือกมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2563
(13/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
(17/กันยายน/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
(21/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 12/2562 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
(19/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
กำหนดการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(19/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานหลักสูตรและนิเทศการสอน)      
ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2019 วันที่ 3 ธ.ค. 2562
(18/พฤศจิกายน/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)