ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ October Course 2017
(06/กันยายน/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
(23/สิงหาคม/2560 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
Music :ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ต ปิดคอร์ส ACT Saterday Music Show
(22/กันยายน/2560 ::
จาก งานศูนย์ดนตรี)      
งานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ปี 2560
(21/กันยายน/2560 ::
จาก งานอนามัยโรงเรียน)      
ตรวจเช็คอุปกรณ์ควบติดรถตู้รับ - ส่งนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
(20/กันยายน/2560 ::
จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 20 กันยายน 2560
(20/กันยายน/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ตารางโปรแกรมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 7
(20/กันยายน/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)