กำหนดวันสอบและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
(08/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ACT Music Gifted ประจำปีการศึกษา 2560
(22/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานศูนย์ดนตรี)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
(22/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ขอเชิญคุณครูและเจ้าหน้าที่ประชุมพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ในเวลา 16.00 น.
(21/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 17/2559 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
(20/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
(17/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญชวนนักเรียนชายที่สนใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร 89 รูป
(14/กุมภาพันธ์/2560 ::
จาก กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)