กำหนดวันสอบและตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
(17/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานวัดผลและวิจัย)      
ปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(11/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
(16/ตุลาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
Music : ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด ACT MUSIC AWARDS 2017 (ภายใน)
(17/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานศูนย์ดนตรี)      
EP: Content summaries for Midterm Exam, Semester2, 2017. Grade7-9
(17/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายวิชาการ)      
สรุปข่าวประกาศเช้าวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
(17/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ)      
ประชาสัมพันธ์ งานอนามัยโรงเรียน
(16/พฤศจิกายน/2560 ::
จาก งานอนามัยโรงเรียน)