ตารางถ่ายภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
(16/พฤษภาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
กำหนดการยื่นเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (กรณีเบิกกับ สช.)
(22/พฤษภาคม/2560 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ มารดามิสนลินรัตน์ กิจเกษสุวรรณ
(22/พฤษภาคม/2560 ::
จาก งานบุคคล)      
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเป็นสมาชิกฟิตเนสฟรีตลอดอายุการทำงานในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
(22/พฤษภาคม/2560 ::
จาก งานศูนย์ฟิตเนส)      
แจ้งวันเริ่มเรียน Bell Extra Course ภาคเรียนที่ 1/2017
(20/พฤษภาคม/2560 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)      
รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
(20/พฤษภาคม/2560 ::
จาก งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
รับสมัครบุคลากร
(18/พฤษภาคม/2560 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)