งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายปกครองได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม
(30/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)      
กำหนดการกิจกรรมให้ความรู้ต้านสิ่งเสพติด โรคเอดส์และเพศศึกษา
(26/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย)      
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 มัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 และ 5 - 6 ประจำปีการศึกษา 2561
(01/มิถุนายน/2561 ::
จาก งานระดับชั้น)      
กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
(30/พฤษภาคม/2561 ::
จาก งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย)      
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(21/พฤษภาคม/2561 ::
จาก งานระดับชั้น)      
กิจกรรมปฐมนิเทศ และประดับเข็มวิทยฐานะ ม.4
(16/พฤษภาคม/2561 ::
จาก งานระดับชั้น)