สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ
(12/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน)      
ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(06/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน)      
ประชุมพนักงานขับรถประจำเดือน ธันวาคม 2561
(06/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน)      
งานฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์ นักเรียน ป.1 , ป.5 และ ป.6
(21/พฤศจิกายน/2561 ::
จาก งานอนามัยโรงเรียน)      
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"
(12/ตุลาคม/2561 ::
จาก งานอนามัยโรงเรียน)      
ประชุมพนักงานขับรถประจำเดือน กันยายน 2561
(05/กันยายน/2561 ::
จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน)      
งานอนามัยโรงเรียน จัดงานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน ณ วงเวียนทะเลสาบ
(24/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานอนามัยโรงเรียน)      
ประชุมพนักงานขับรถรับ - ส่งนักเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2561
(02/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน)