งดให้บริการ
(21/มีนาคม/2562 ::
จาก งาน Stationery)      
ประชุมพนักงานขับรถประจำเดือน มกราคม 2562 เวลา 08.00 น.
(04/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน)      
ประชุมกรรมการหน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนักเรียน
(14/มกราคม/2562 ::
จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน)      
ประชุมพนักงานขับรถประจำเดือนมกราคม 2562
(08/มกราคม/2562 ::
จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน)      
สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ
(12/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน)      
ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(06/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน)      
ประชุมพนักงานขับรถประจำเดือน ธันวาคม 2561
(06/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน)      
งานฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์ นักเรียน ป.1 , ป.5 และ ป.6
(21/พฤศจิกายน/2561 ::
จาก งานอนามัยโรงเรียน)