งานอาคารสถานที่ จะดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันยุงลาย
(13/พฤศจิกายน/2561 ::
จาก งานอาคารสถานที่)      
แจ้งงดการใช้พื้นที่จอดรถด้านหน้าอาคารบ้านพักภราดา และสิ้นสุดที่แนวถนนด้านหลังอาคารหอประชุมหลุยส์ฯ
(27/กันยายน/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)