แจ้งปิดกระแสไฟฟ้าอาคารเซนต์ปีเตอร์ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16.00-19.00 น.
(28/มกราคม/2562 ::
จาก งานสาธารณูปโภค)      
งานอาคารสถานที่ จะดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันยุงลาย
(13/พฤศจิกายน/2561 ::
จาก งานอาคารสถานที่)      
แจ้งงดการใช้พื้นที่จอดรถด้านหน้าอาคารบ้านพักภราดา และสิ้นสุดที่แนวถนนด้านหลังอาคารหอประชุมหลุยส์ฯ
(27/กันยายน/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่)