แจ้งปิดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชั่วคราว วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
(25/เมษายน/2562 ::
จาก งานศูนย์คอมพิวเตอร์)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดา น.ส.วศิกา อ่อนนอก
(18/เมษายน/2562 ::
จาก งานบุคคล)      
ขอแสดงความชื่นชม มิสสุขทิพย์ เหรียญเกษมสกุล
(22/มีนาคม/2562 ::
จาก งานบุคคล)      
ขอเชิญรับศีลอภัยบาปและมิสซาขอบพระคุณเนื่องในวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์
(28/มกราคม/2562 ::
จาก งานอภิบาลโรงเรียน)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 15/2561 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
(24/มกราคม/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดามาสเตอร์ไพบูลย์ เสริมชานุ
(10/มกราคม/2562 ::
จาก งานบุคคล)      
ขอเชิญรับศีลอภัยบาปและมิสซาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือนมกราคม 2562
(02/มกราคม/2562 ::
จาก งานอภิบาลโรงเรียน)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 14/2561 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
(30/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)