กำหนดการ วจนพิธีกรรมสมโภชน์พระนางมารีย์ได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ
(10/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานอภิบาลโรงเรียน)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561
(06/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญรับศีลอภัยบาปและมิสซาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม 2561
(01/สิงหาคม/2561 ::
จาก งานอภิบาลโรงเรียน)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 6/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
(21/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 5/2561 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561>
(10/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
แจ้งงดการเรียนการสอนคอร์ส Bell Extra
(09/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)      
แนะนำบุคลากร ประจำเดือนมิถุนายน 2561
(04/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
การประชุมสัมมนา เรื่อง “Policies to be implemented in all school of saint Gabriel’s Foundation วิทยากรโดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
(03/กรกฎาคม/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)