ขอแสดงความชื่นชม มิสสุขทิพย์ เหรียญเกษมสกุล
(22/มีนาคม/2562 ::
จาก งานบุคคล)      
ขอเชิญรับศีลอภัยบาปและมิสซาขอบพระคุณเนื่องในวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์
(28/มกราคม/2562 ::
จาก งานอภิบาลโรงเรียน)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 15/2561 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
(24/มกราคม/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของมารดามาสเตอร์ไพบูลย์ เสริมชานุ
(10/มกราคม/2562 ::
จาก งานบุคคล)      
ขอเชิญรับศีลอภัยบาปและมิสซาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือนมกราคม 2562
(02/มกราคม/2562 ::
จาก งานอภิบาลโรงเรียน)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 14/2561 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
(30/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 13/2561 วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
(11/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
แจ้งงดการเรียนการสอนคอร์ส Bell Extra
(08/ธันวาคม/2561 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)