กำหนดการวจนพิธีกรรม เทิดเกียรติแม่พระผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
(14/สิงหาคม/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)      
กำหนดการพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(01/สิงหาคม/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)      
แจ้งวันหยุดให้บริการสระว่ายน้ำเพิ่มเติม วันที่ 27 ก.ค. 62
(24/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานสระว่ายน้ำ)      
Music:งดการเรียนการสอนดนตรีคอร์สนอกเวลา 22 - 29 กรกฎาคม 2562
(22/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานศูนย์ดนตรี)      
แจ้งสระว่ายน้ำปิดให้บริการ วันที่ 27- 29 กรกฎาคม 2562
(22/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานสระว่ายน้ำ)      
กำหนดการ พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(18/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)      
กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(07/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)      
แจ้งสระว่ายน้ำปิดให้บริการ วันที่ 3 มิถุนายน 2562
(22/พฤษภาคม/2562 ::
จาก งานสระว่ายน้ำ)