ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 7/2562 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
(06/สิงหาคม/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 6/2562 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562
(21/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
แจ้งงดการเรียนการสอนคอร์ส Bell Extra ในวันที่ 15 - 29 กรกฎาคม 2562
(12/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 5/2562 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
(09/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 4/2562 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
(24/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
(15/มิถุนายน/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 2/2562 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
(31/พฤษภาคม/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
(16/พฤษภาคม/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)