แจ้งวันเรียนวันสุดท้าย Bell Extra ภาคเรียนที่ 1/2562
(09/กันยายน/2562 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 9/2562 วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
(02/กันยายน/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
แนะนำบุคลากรประจำเดือนสิงหาคม 2562
(21/สิงหาคม/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562
(21/สิงหาคม/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
แจ้งงดการเรียนการสอนคอร์ส Bell Extra ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
(21/สิงหาคม/2562 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 7/2562 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
(06/สิงหาคม/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 6/2562 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562
(21/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ)      
แจ้งงดการเรียนการสอนคอร์ส Bell Extra ในวันที่ 15 - 29 กรกฎาคม 2562
(12/กรกฎาคม/2562 ::
จาก งานศูนย์ภาษาอังกฤษเบลล์)