กำหนดการกิจกรรมวันเด็ก
(10/มกราคม/2556 ::
จาก งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 14/2555 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556
(04/มกราคม/2556 ::
จาก งานอภิบาลโรงเรียน)      
เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 12/2555
(19/พฤศจิกายน/2555 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)      
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
(07/พฤศจิกายน/2555 ::
จาก งานลูกเสือและเนตรนารี)      
เชิญประชุมคณะกรรมการเตรียมงานวันคริสต์มาสแฟร์ 2012
(25/กันยายน/2555 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)      
เชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 9/2555
(17/กันยายน/2555 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)      
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประชุมครั้งที่ 9/2555 วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555
(14/กันยายน/2555 ::
จาก งานอภิบาลโรงเรียน)      
เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
(10/กันยายน/2555 ::
จาก งานกิจกรรมภายนอก-ภายใน)