ขอชมเชยเด็กหญิงสริตา วรปัญญานันท์(25085)และเด็กหญิงรสธร สิงห์สุวรรณ(25066) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 เก็บโทรศัพท์มือถือได้แล้วนำส่งฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อติดตามหาเจ้าของ
(05/มกราคม/2556 ::
จาก งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)      
ขอชมเชยเด็กหญิงบุณยรัตน์ วัชรชัยนันท์(22550) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เก็บโทรศัพท์มือถือได้แล้วนำส่งฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อติดตามหาเจ้าของ
(05/มกราคม/2556 ::
จาก งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)      
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
(13/ธันวาคม/2555 ::
จาก งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)      
ขอชมเชยเด็กหญิงรวิสิริ เผ่าปฏิมากร(25286) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เก็บโทรศัพท์มือถือได้แล้วนำส่งฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อติดตามหาเจ้าของ
(03/ธันวาคม/2555 ::
จาก งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)      
ขอรับบริจาคเสื้อผ้า ตุ๊กตา และของเล่นมือสอง
(27/พฤศจิกายน/2555 ::
จาก งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)      
ขอรับบริจาคตุ๊กตา
(27/พฤศจิกายน/2555 ::
จาก งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)      
เชิญร่วมบริจาคโลชั่นทาผิวและผ้าอ้อม(ผู้ใหญ่)
(27/พฤศจิกายน/2555 ::
จาก งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)      
ขอชมเชยนักเรียนที่เก็บโทรศัพท์มือถือได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ
(24/กรกฎาคม/2555 ::
จาก งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)