แจ้งการฝึกซ้อมหนีไฟจากอาคารประจำปีการศึกษา 2555
(11/กันยายน/2555 ::
จาก งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย)      
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการการซ้อมหนีไฟจากอาคารสูง
(07/กันยายน/2555 ::
จาก งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย)      
แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรวันเสาร์ประจำปีการศึกษา 2555
(24/พฤษภาคม/2555 ::
จาก งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย)      
แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรครูช่วงประชุมครูวันศุกร์ประจำปีการศึกษา 2555
(23/พฤษภาคม/2555 ::
จาก งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย)      
แจ้งขอบข่ายและเวลาการปฏิบัติหน้าที่เวรของคุณครู
(18/พฤษภาคม/2555 ::
จาก งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย)