ขอแสดงความยินดี ด.ช.กัญจน์พิสิษฐ์ สินไพศาลทรัพย์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
(13/ธันวาคม/2559 ::
จาก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี)      
การตรวจนับจำนวนครั้งในการส่งเสริมการออมกับธนาคารโรงเรียน
(06/กันยายน/2559 ::
จาก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี)      
ขอแสดงความยินดี ด.ช.กัญจน์พิสิษฐ์ สินไพศาลทรัพย์ เป็นแชมป์โลก WRG2016
(29/สิงหาคม/2559 ::
จาก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี)      
ธนาคารโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม
(05/กรกฎาคม/2559 ::
จาก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี)      
ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559
(12/มิถุนายน/2559 ::
จาก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี)