ขอเชิญผู้ฝึกสอนและนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีร่วมงาน Thank you Party
(26/พฤศจิกายน/2561 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจกรรม)