VDO แนะนำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2558 (พากษ์ภาษาจีน)      

VDO แนะนำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปี 2558 (พากษ์ภาษาไทย)      

วีดีโอ แนะนำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (เวอร์ชั่นพากษ์ไทย)      

วีดีโอ พิธีเปิดอาคารเซนต์ปีเตอร์ และอาคาร Golden Jubilee เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2556      

VDO งาน 30th PTA.ACT. Gala Dinner ครบรอบ 30 ปีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ      

VDO ด.ช.พีรพัฒน์ ตระการวิจิตร ชั้น ป.5/7 แสดงความสามารถกีฬาฮับกิโดในรายการ Super 10      

VDO Presentation สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ปีการศึกษา 2559      

VDO สงกรานต์หรรษามหาสนุก สืบสานประเพณีไทย      

VDO ผลการดำเนินงานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2559      

VDO พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559