VDO กรีฑาสีระดับชั้น ป.4-ม.6 ปีการศึกษา 2561      

VDO งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16      

VDO KWN Global Summit 2018 Opening Movie      

VDO รางวัล Best Documentary Award      

VDO เส้นทางสู่แชมป์ฟุตบอล Chang Junior Cup 2018      

รางวัล Best of Clip ผลงานคลิปสั้นโดยชมรม ACT Media      

VDO วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ปีการศึกษา 2561      

VDO Presentation สรุปผลสัมฤทธิ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2560      

ขอเชิญชม VDO พิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561       

VDO พิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561