VDO เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ACT Charity Mini Marathon 2019      

VDO สัมภาษณ์น้องถังถังในรายการล่าท้าเด็ก ช่อง 3 FAMILY      

VDO พิธีมอบรางวัล Teacher Awards 2018      

VDO พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16       

VDO ACT Bowling 2018      

VDO กรีฑาสีระดับชั้น ป.4-ม.6 ปีการศึกษา 2561      

VDO งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16      

VDO KWN Global Summit 2018 Opening Movie      

VDO รางวัล Best Documentary Award      

VDO เส้นทางสู่แชมป์ฟุตบอล Chang Junior Cup 2018