Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
  :: ปีการศึกษา 543

:: เมนู
  หน้าโรงเรียน
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  สำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายบริการ
  ฝ่ายการเงิน
  ฝ่ายกิจกรรม
  ฝ่ายกิจการพิเศษ
  ฝ่าย English Program
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายกิจกรรม
  ฝ่ายปกครอง
  ฝ่ายวิชาการ
  สำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายกิจกรรม
  ฝ่ายปกครอง
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่าย English Program
  สำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  สำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายกิจกรรม
  ฝ่ายปกครอง
  ฝ่ายวิชาการ
  สำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายกิจกรรม
  ฝ่ายปกครอง
  ฝ่ายวิชาการ
  สำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายกิจการพิเศษ
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่าย English Program
  สำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายกิจการพิเศษ
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  สำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่าย English Program
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายกิจกรรม
  ฝ่ายปกครอง
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่าย English Program
  สำนักผู้อำนวยการ
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ฝ่ายธุรการ-การเงิน
  ฝ่ายกิจการพิเศษ
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายวิชาการ
  คณะกรรมการ
       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
   


สวัสดี นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน       ฝ่ายบริหารทั่วไปขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ปีการศึกษา 2560 หวังว่านักเรียนที่ได้พักผ่อนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ช่วงหยุดเทอมใหญ่ คงพร้อมรับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ในปีนี้ได้อย่างดี       การบริหารงานของฝ่ายบริหารทั่วไป ยึดหลักการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีที่ผ่านมาหน่วยงานฝ่ายบริหารทั่วไป  ดำเนินงานประสบความสำเร็จมากมาย ทั้งในและนอกประเทศ โดยฟุตบอลได้ครองชนะเลิศฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติรุ่น 17 ปี ส่วนรุ่น 13 กับ 19 ปีได้รองชนะเลิศ สามารถเข้าชิงฟุตบอลรายการกรมพลศึกษาครบทั้ง 4 รุ่น โดยครองชนะเลิศรุ่น 12,16 และ 18 ส่วนรุ่น 14 ได้รองชนะเลิศ บาสเกตบอลชนะเลิศรายการกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศรุ่น 14,16 และ18 ชนะเลิศบาสเกตบอลนักเรียนกรมพลศึกษารุ่น 16 ปี ด้านโภชนาการโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน อาหารปลอดภัย (Food Safety)จากกระทรวงสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้ต้องขอยกย่องครู โค้ชผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียนที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่จนประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับของคนทั่งในและนอกประเทศ ซึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมามีทั้งสโมสร สถาบันในประเทศจีน และญี่ปุ่นเดินทางมาร่วมแข่งขันสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  

       สุดท้ายมาสเตอร์ขอขอบคุณ สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า คุณณรงค์วิทย์ อุ่นแสงจันทร์ คุณนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร สปอร์นเซอร์ช้าง สยามกีฬา FBT และผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่เข้ามาช่วยเหลือจนอัสสัมชัญธนบุรีพัฒนาก้าวหน้า เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

       ขอให้แม่พระอัสสัมชัญ อวยพรทุกท่านให้ประสบความเจริญเติบโต และความสำเร็จตลอดไป 

 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
 
:: อัลบั้มภาพ
 
:: ปฏิทินฝ่าย
 
:: ปฏิทินกิจกรรม