Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
  :: ฝ่ายปกครอง ปีการศึกษา 2561

:: เมนู
  หน้าโรงเรียน
  งานบริหารฝ่ายปกครอง
  งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
  งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
  งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
  งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
  งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
  งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
  งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
  งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6
  งานระดับประถมศึกษาปีที่ 5
  งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4
  งานระดับประถมศึกษาปีที่ 3
  งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2
  งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1
  งานระดับชั้น
  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  คณะกรรมการ
 

ประธานกรรมการ

มาสเตอร์  สมบัติ    บุญสาพิพัฒน์
   


          สวัสดีนักเรียนทุกคน ยินดีต้อนรับสู่ปีการศึกษา 2561 มาสเตอร์หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นนักเรียนทุกคนประพฤติตนเป็นคนดีของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นสุภาพบุรุษ ACT และสุภาพสตรีอัสสัมธน ขอให้นักเรียนทุกคน มีความอดทน มุ่งมั่น ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และแสวงหาประสบการณ์ให้กับตนเอง เพื่อนำพาตนเองไปสู่ความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งยังเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะหล่อหลอมนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต  


          และอย่าลืมหยิบยื่น แบ่งปันสิ่งที่ดี ๆ ให้กับผู้ที่ขาดแคลน เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสเติบโต และพััฒนาไปพร้อมกัน เพื่อสังคมที่น่าอยู่ของประเทศเราต่อไป มาสเตอร์สมบัติ   บุญสาพิพัฒน์  หัวหน้าฝ่ายปกครอง


 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
 
:: อัลบั้มภาพ
 
:: ปฏิทินฝ่าย
 
:: ปฏิทินกิจกรรม