Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
  :: ฝ่ายบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2559

:: เมนู
  หน้าโรงเรียน
  งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
  งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
  งานโภชนาการ
  งานร้านค้า
  งานสระว่ายน้ำ
  งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
  งานอนามัยโรงเรียน
  งาน Stationery
  คณะกรรมการ
 

ประธานกรรมการ

มาสเตอร์  เศกศักดิ์    นิติวัฒนานนท์
   


สวัสดี นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน       ฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ปีการศึกษา 2559 หวังว่านักเรียนทุกคน ที่ได้พักผ่อนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ช่วงหยุดภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2558 แล้ว คงพร้อมรับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ในปีนี้อย่างเต็มที่       การบริหารงานของฝ่ายบริหารทั่วไป ยึดหลักการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดคุณภาพในแต่ละหน่วยงานที่ฝ่ายรับผิดชอบ ปีที่ผ่านมาหน่วยงานฝ่ายบริหารทั่วไป  ดำเนินงานประสบความสำเร็จมากมาย ทั้งในและนอกประเทศ เช่นได้การรับรองมาตรฐานระดับสากลสำหรับการบริหารงานในโรงอาหาร นักเรียนแข่งขันชนะเลิศบาสเกตบอล ฟุตบอล ว่ายน้ำจำนวนมาก ซึ่งต้องยกย่องครู โค้ชผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียนที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมมือ ร่วมใจกันจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับของคนทั่งในและนอกประเทศ ปีการศึกษานี้มีทั้งประเทศจีน และญี่ปุ่นเชิญให้ทีมฟุตบอลอัสสัมชัญธนบุรี เข้าร่วมแข่งขันในนามตัวแทนของประเทศไทย         สุดท้ายมาสเตอร์ขอขอบคุณ สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า คุณณรงค์วิทย์ อุ่นแสงจันทร์ คุณนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร สปอร์นเซอร์ทุกบริษัท และผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่เข้ามาช่วยเหลือจนอัสสัมชัญธนบุรีเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตลอดมา       ขอให้แม่พระอัสสัมชัญ อวยพรทุกท่านให้ประสบความเจริญเติบโต และความสำเร็จตลอดไป


 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์
 
:: อัลบั้มภาพ
 
:: ปฏิทินฝ่าย
 
:: ปฏิทินกิจกรรม