เร่งดันแผนการศึกษาชาติ 15 ปี ปั้น “เด็กไทย” ป้อน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (12/ธันวาคม/2559 :: จาก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี)      
เริ่มเทอมหน้าแยกชัดเจนอะไรที่เด็กต้องรู้ (17/สิงหาคม/2559 :: จาก งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1)      
9 ทักษะที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนทำงาน (26/กรกฎาคม/2559 :: จาก งานบริหารฝ่ายปกครอง)      
สุขอนามัยในห้องน้ำ เราสร้างได้ (26/กรกฎาคม/2559 :: จาก งานบริหารฝ่ายปกครอง)      
บรรยากาศทางระเบียบวินัย (Disciplinary climate) ส่งผลอย่างไร ต่อการเรียนรู้ (05/กรกฎาคม/2559 :: จาก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี)      
10 สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า All (21/มิถุนายน/2559 :: จาก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี)      
5 สิ่งที่ควรป้องกัน ระวังภัยเมื่อฝนตก (21/มิถุนายน/2559 :: จาก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี)