วิทยาการคำนวณ วิชาใหม่ของนักเรียนไทย เรียนตอนเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2561 (03/มีนาคม/2561 :: จาก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี)      
ประโยชน์ของ "กล้วยน้ำว้า" ที่คุณยังไม่รู้ (22/กุมภาพันธ์/2561 :: จาก งานบริหารฝ่ายปกครอง)      
ทำไมวิชาวิทยาการคำนวณ ถึงต้องเป็นวิชาบังคับ? (07/กุมภาพันธ์/2561 :: จาก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี)      
10 ประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุด (04/กันยายน/2560 :: จาก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี)      
ตัวอย่างการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 10 HEAD ACTIVITIES (28/เมษายน/2560 :: จาก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี)      
กรมสรรพากร ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 (28/กุมภาพันธ์/2560 :: จาก งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1)      
เร่งดันแผนการศึกษาชาติ 15 ปี ปั้น “เด็กไทย” ป้อน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (12/ธันวาคม/2559 :: จาก กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี)