อัลบัมภาพที่ 5191    สรุปโครงการระเบียบวินัยและโครงการส่งเสริมความสะอาดปีการศึกษา 2555
อัลบัมภาพที่ 5101    ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 มอบเกียรติบัตรยกย่องนักเรียนประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านมีน้ำใจและด้านมีวินัย ภาคเรียนที่ 2
<< Back Next >>