อัลบัมภาพที่ 11116    ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน คอร์ส การเย็บ - ปัก (จักรเย็บผ้า) Summer Course 2017 สัปดาห์ที 3 – 4
อัลบัมภาพที่ 11096    การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO LEAGUE THAILAND 2016
<< Back Next >>