อัลบัมภาพที่ 10538    การแข่งขันตอบปัญหาพระราชประวัติและหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงาน " วันวิชาการเซนต์หลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี ธ ครองธรรม "
<< Back Next >>