อัลบัมภาพที่ 13144    การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
อัลบัมภาพที่ 13117    ต้อนรับภราดาโยเซฟ ยอห์น และภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย เยี่ยมชมโรงเรียน
<< Back Next >>