อัลบัมภาพที่ 13655    ประชุมคณะผู้จัดทำหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ACT TIMES Vol.13 No.1
อัลบัมภาพที่ 13622    ต้อนรับโรงเรียนมัธยมว่านต๋า สาธารณรัฐประชาชนจีน
<< Back Next >>